КОЛЛЕДЖ МИССИЯСЫ 

            Жоғары мамандандырылған еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, өз мамандығын жетік менгерген, құзіретті, түрлі мамандықтарды бағдарлай алатын, кәсіби біліктілігін үнемі жетілдіретін, әлеуметтік және кәсіби дағдыланған мамандар  даярлау.

            КОЛЛЕДЖДІҢ  ҰСТАНЫМДАРЫ

            Оқытушының шығармашылық ой-өрісін дамыту, педагог кадрлардың біліктілігін арттыру және кәсіби дағдыларын жетілдіру, профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-әдістемелік әлеуетін арттыру; 
           Озат тәжірибелерді зерттеу және тарату, мұғалімдердің педагогикалық дағдыларды меңгеруіне көмек көрсету; 

Өз мамандығын терең біліп, міндеттерге жауапкершілікпен  және адал көзқараспен қарап, колледждің  тапсырмаларын тиянақты орындау.
           Дуальді оқыту жүйесін енгізу. 
           Жаңа технологияларды енгізу және қолданыстағы технологияларды, оқу үрдісінің әдістерін, құралдары мен формаларын жетілдіру.
           Пәндік циклдік комиссия бойынша мұғалімдердің кәсіби деңгейін арттыру. 
           Жеке тұлғаның өз пікірін ашық, еркін білдіру, құқығын құрметтеу, колледж дамуының мәселелерін талқылау. 
            Колледж қызметкерлерінің еркін шығармашылығын, білім деңгейін жоғарылатуды, өзін-өзі жетілдіру мен өзін-өзі көрсетуін қамтамасыз ету үшін оңтайлы жағдайлар жасау. 
            Колледж ішінде жемқорлыққа жол бермеу. 

 

 

 
 

Білім алушылар компьютерлік кабинеттер мен шеберханаларда өз зертханалық жұмыстарын жүргізе отырып, теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастырады.