Өндірістік кеңес

Өндірістік кеңес

industrialsovet (3).jpg

«Алматы қаласы Инновациялық техникалық колледжі» ЖШС  

Индустриялдық кенестің қызыметін

ұйымдастыру бойынша ереже

 

 1. Жалпы ережелер

1.1 Осы Ереже Қазахстан Республикасының 2007 жылгы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 5-бабының 20- армақшасына сәйкес колледжде (бұдан әpi - ИК) индустриялдық кеңестің қызметін ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдарға сәйкес әзірленді.

 • ИК консультативтік- кеңесші орган болып табылады.
 1. ИК қызметінің тәртібі
 • ИК қызметінің негізгі мақсаты колледжде іске асырылатын білім беру бағдарламаларының өзектілігі, сапасы және стратегиялық қажеттілігі бойынша консультациялар мен ұсынымдар беру болып табылады.
 • ИК қызметінің негізгі міндеттері:
 • ТжКБ білім беру бағдарламаларының өзектілігін қамтамасыз ету үшін олардың мазмұның қарау;
 • колледж бейіні бойынша сала кәсіпорындар олардың практикалық сабақтарды, өндірістік оқытуға, дуалды оқытуға ұйымдастыруға және түлектерді жұмысқа орналастыруға қатысуын кеңейту мақсатында байланыс жасауға жәрдемдесу;
 • саланын ағымдағы үрдістері, түлектердің жумысқа орналасуын қамтамасыз ететін дағдыларды талап ететін технологиялык өзгерістер туралы ақпарат беру;
 • жаңа білім беретін бағдарламаларын еңгізу мүмкіндіктеріне қатысты кеңес беру;
 • тиісті саланың кәсіпорындардың колледждің oқy және оқу-өндірістік үрдісіне тарту бойынша ұсынымдар қалыптастыру;
 • студенттерге арналған стипендиялар мeн сыйлықтар құруға жәрдемдесу;
 • колледж зертханаларында, шеберханаларында және кабинеттерінде қажетті оқу-өндірістік жабдықтар бойынша кеңес беру;
 • колледжге сала кәсіпорындарымен серіктестік қарым-қатынастарды дамытуға жәрдемдесу.
 1. ИК негізгі функциялары

 

 • Кәсіпорындардың талаптарына  сайкес   келетін  нақты   технологиялық процестерге  кадрлар даярлауды қамтамасыз ету.
 • Кәсіпорында тұлектерді бейімдеу мерзімдерін қыскарту.
 • Орта мерзімді перспективада білім беру күш-жігерінің нәтижесінде салынған капиталдың қайтарымға қол жеткізу.
 • Қосымша оқытуға жол жумсалатын шығындарды азайту.
 • Оқy жоспарлары мен бағдарламаларың әзірлеуге қатысу және колледждің білім беру бағдарламаларын нақты өндіріске қайта бағдарлау.
 • Кәсіпорындар тарапынан білім  беру   уйымдарын қаржыландыру көлемін азгайтуға жәрдемдесу.
 • Өндірістік оқыту мен кәсіптік практикадан өту кезеңінде еңбек ақы төлеу туралы мәселені шешу.
 • Өндірісте (машиналар, қондырғылар, жұмыс үрдістері және т.б.) нақты жағдайларда оқытуды ұйымдастыру туралы мәселені шешу;
 • Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың теңгерімін қамтамасыз ету;
 • Жумыссыз жастардың деңгейін төмендету.
 1. ИК төрағасы тиісті саланың компаниялары мен кәсіпорындарының атынан ИК мушелерінің арасынан  сайланады. Ол ИК қызметіне басшылық етеді, оның жұмысын жоспарлайды, оның шешімдерінің іске асырылуына жалпы бақылауды жүзеге асырады. Төраға болмаған кезде функцияларын орынбасары орындайды.
 2. ИК құрамына колледж өкілері, стеденттер мен түлектер дауыс беру құқығынсыз кіреді.
 3. Колледж өкілі (хатшы):
 • ИК отырыстарының күн тәртібін қалыптастырады;
 • ИК барлық шешімдерін рәсімдеуді қамтамасыз етеді;
 • Колледждің және ИК мұшелерінің жумысыңүуйлестіреді.
 1. ИК усынымдарын іске асыру үшін колледж басшысы жауапты.
 2. Төраға индустриялық кеңестін отырыстарын шақырады және колледж өкілдерімен бірлесіп күн тәртібін айқындайды.
 3. Отырыстар жылына кемінде 6ip рет, төраганың колледж өкілдерінің немесе оның мүшелерінің кемшілігінің талап етуі бойынша жиірек отырыс өткізу мүмкіндігімен өтеді.
 1. Кворум дауыс беретін мүшелердің 50%-ы қатыскан жағдайда өтті деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда төрағаның шешуші дауысы болады

Байланыс

050040 Алматы қ., Абай даңғылы 52 г

+7 775 281 89 11 +7 707 259 09 63

+7 727 313 21 17

+7 727 313 21 18

Сенім телефоны +7 727 313 21 18

Виртуалды арыз-шағым кітабы: info@intc.kz

© Copyright 2019 Инновационный Технический Колледж. Все права защищены. Сайт создан выпускниками "МУИТ":APPLE CITY CREATIVE
Много шаблонов Joomla на JooMix.org