Дуалды оқыту

Дуалды оқыту

Дуалды оқыту жүйесі бойынша 2022-2023 оқу жылына ТКК-де білім алушылар контингенті 300 адамды құрайды, оның ішінде:

Мамандық коды және атауы

Біліктілік коды және атауы

Кәсіпорындардың атауы

Студенттерді қамту, қатысушылар саны

1

06120100-Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)

3w06120101 - "Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы"

ТОО «R-STYLE.KZ»

25

ИП «DoS Print Service»

50

ҚР БҒМ ҒК "Ақпараттық және есептеу технологиялары институты" ШЖҚ РМК

25

2

06130100-Бағдарламалық қамтамасыз ету

(түрлері бойынша)

3W06130102-«Web-дизайнер»

ИП «Daryn.Online»

75

Международная Ассоциация производителей товаров и услуг «EXPOBEST»

25

4S06130105- "Ақпараттық жүйелер технигі"

ТОО «KADEEN»

25

ТОО «Next Generation Support»

25

3

1304000-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

1304012 - "Цифрлық ақпаратты өңдеу жөніндегі маман"

ТОО "IT Support Group"

12

ТОО "Ux Codes"

10

ТОО "Digital Academy Elab.Asia"

13

ТОО «Next Generation Support»

10

ИП "Soft-Life"

5

       

300

2022-2023 оқу жылының басында 2 мамандық бойынша дуальды оқыту бойынша 150 адам қабылданды:

Мамандық коды және атауы

Біліктілік коды және атауы

Кәсіпорындардың атауы

Қатысушылар саны

1

ИП «Daryn.Online»

06130100-Бағдарламалық қамтамасыз ету

(түрлері бойынша)

3W06130102 Web-дизайнер

50

2

ИП «DoS Print Service»

06120100-Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)

3w06120101 - "Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы

25

3

ТОО «R-Style.kz»

06120100-Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)

3w06120101 - "Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы

25

4

ТОО «KADEEN»

06130100-Бағдарламалық қамтамасыз ету

4S06130105- "Ақпараттық жүйелер технигі"

25

5

ТОО «Next Generation Support»

(түрлері бойынша)

4S06130105- "Ақпараттық жүйелер технигі"

25

Дуалды білім беру жүйесі бойынша ИТК 3 мамандық бойынша оқытады:

  1. 1304000-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
  2. 06130100-Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
  3. 06120100-Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша).

Дуальды оқыту жүйесінде жұмыс берушінің рөлі күшейіп, сапасы өзгереді. Дуальды оқыту практикасын іске асыру есебінен мынадай көрсеткіштерге қол жеткізіледі:

  • білікті мамандарға еңбек нарығының сұраныстарын қанағаттандыру;
  • практиканың барлық түрлерінің қорытындысы бойынша білім алушыларды даярлау сапасын арттыру;
  • кәсіпорында тағылымдамадан өту және жаңа перспективалы IT-технологияларды зерделеу есебінен арнайы пәндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін арттыру.

Кәсіпорындармен, ұйымдармен белсенді ынтымақтастығы колледжге жұмысшы кадрларды даярлауға неғұрлым икемді қарауға мүмкіндік береді.

Мұндай ынтымақтастықтың мақсаты:

- еңбек нарығымен өзара іс-қимылдың жаңа түрін орнату қажеттілігін түсіну, өз әлеуетін бағалау, индустрияның қажеттіліктерін түсіну;

- әлеуметтік серіктестермен тұрақты байланыс орнату.

Ынтымақтастық шеңберінде кәсіпорындармен және ұйымдармен шарттар дайындалады, әлеуметтік әріптестердің әртүрлі санаттарымен өзара іс-қимыл технологиясы пысықталады.

Оқу-өндірістік бөлімі әлеуетті әлеуметтік әріптестер ретінде қала кәсіпорындарымен колледж кәсіпорындарының базасын тарту және кеңейту бойынша жұмыс жасады.

Колледж жыл сайын әлеуетті әлеуметтік әріптестер ретінде қала кәсіпорындарымен колледж кәсіпорындарының базасын кеңейту бойынша жұмыс жүргізеді. Шарттар аталған мамандық бойынша кәсіптік практиканы өткізуге де, дуальды оқыту жүйесі бойынша да оқытудың барлық мерзіміне жасалған.

Білім алушылардың кәсіптік практикасын өткізуге арналған кәсіпорындар базасы "Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы мамандарды сертификаттау орталығының тізілімінде тіркелген немесе жарғылық қызметі мамандарды даярлау бейініне және кәсіптік практикаға басшылықты жүзеге асыру үшін білікті кадрлары және материалдық - техникалық базасы бар білім алушыларға ұсынылған кәсіпорындардың (ұйымдардың) тізбесінен қалыптастырылады.

2022-2023 оқу жылына техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары үшін "KADEEN" ЖШС, "Next Generation Support" ЖШС, "ЖШС-мен дуальды оқыту туралы шарттар жасалды R-STYLE.KZ" AMD Group company " ЖШС, "DoS Print Service" ЖК, "Daryn.Поline " бойынша:

  1. 06130100 "Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)" мамандығы, біліктілігі 3W06130102 "Web-дизайнер" және 4S06120202 "Ақпараттық жүйелер технигі";
  2. 06120100 "Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)" мамандығы, 3w06120101 "Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы"біліктілігі.

Мамандық коды және атауы

Біліктілік коды және атауы

Кәсіпорындардың атауы

Қатысушылар саны

1

ИП «Daryn.Online»

06130100-Бағдарламалық қамтамасыз ету

(түрлері бойынша)

3W06130102 Web-дизайнер

50

2

ИП «DoS Print Service»

06120100-Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)

3w06120101 - "Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы

25

3

ТОО «R-Style.kz»

06120100-Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)

3w06120101 - "Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы

25

4

ТОО «KADEEN»

06130100-Бағдарламалық қамтамасыз ету

4S06130105- "Ақпараттық жүйелер технигі"

25

5

ТОО «Next Generation Support»

(түрлері бойынша)

4S06130105- "Ақпараттық жүйелер технигі"

25

Дуальды оқыту-бұл бар білімді жетілдірудің, біліктілікті арттырудың немесе материалды тереңдетіп оқытудың, сонымен қатар жаңа мамандықты нөлден игерудің жақсы нұсқасы.

Дуальды оқыту жүйесі оқу орнынан шыққан кезде белгілі бір салада маман дипломы ғана емес, кез-келген кәсіби міндеттерді өз бетінше шеше алатын кадрларды дайындауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, олар дуальды оқытудан өткен ұйымның немесе кәсіпорынның ерекшеліктерін ескереді. Мұндай мамандардың өндіріс үшін құндылығы қарапайым түлектермен салыстыруға келмейді және кадрлық резервке үміткерлер сияқты бағаланады.

Кәсіптік практикаға және оқу-өндірістік оқытуға жетекшілік ету үшін өндірістік оқыту шеберлері ДО топтарына бекітіледі.

Оқу процесінің кестесіне сәйкес ДО бойынша өндірістік оқыту колледж базасында да, әлеуметтік серіктестердің, дуальды оқытуға қатысушылардың кәсіпорындары базасында да өтті. Барлық шеберлер кәсіпорындарға барды. Кәсіпорындарды күнделікті тексеріп өту нәтижесі басшының жұмыс жоспарында жазылды  және Edupage платформасында фото есептерді тіркелді.

dual20231

Болашақ мамандар (колледж түлектері) үшін дуальды оқыту моделі келесі артықшылықтарды ұсынады:

- жұмыс және еңбек қызметі үшін кәсіби құзыреттіліктер мен дағдыларды меңгеру;

- өндірістік практикадан өту кезеңінде еңбекақы төлеу;

- өндірістегі нақты жұмыс жағдайында оқыту (машиналар, қондырғылар, жұмыс процестері және т. б.);

- оқу кәсіпорнымен және таңдаған мамандығымен, мамандығымен сәйкестендіру;

- еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілік.

Осылайша, дуальды оқыту формасы МЖМБС талаптарын іске асыруды қамтамасыз ететін теориялық дайындық деңгейін сақтай отырып, оқу процесінің практикалық компонентін едәуір нығайтуға мүмкіндік береді, нақты еңбек функцияларын орындауға толық дайын мамандарды даярлау міндетін шешуге көмектеседі.

Байланыс

050040 Алматы қ., Абай даңғылы 52 г

+7 775 281 89 11 +7 707 259 09 63

+7 727 313 21 17

+7 727 313 21 18

Сенім телефоны +7 727 313 21 18

Виртуалды арыз-шағым кітабы: info@intc.kz

© Copyright 2019 Инновационный Технический Колледж. Все права защищены. Сайт создан выпускниками "МУИТ":APPLE CITY CREATIVE
Много шаблонов Joomla на JooMix.org